Τροχαία

Τροχαία

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Πρωτοφανής απόφαση του Ειρηνοδικείου μείωσε την δαπάνη αγοράς συγκεκριμένων ανταλλακτικών αλλά και την δαπάνη εργασίας τοποθέτησης των ανταλλακτικών αυτών ως διογκωμένη, κρίνοντας ότι το αυτοκίνητο ήταν παλιό και ως εκ τούτου δεν ήταν ανάγκη να τοποθετηθεί νέο ανταλλακτικό αλλά μεταχειρισμένο. Με το σκεπτικό αυτό μείωσε την επιδίκαση του ποσού αγοράς ανταλλακτικών κατά ποσοστό 60%και επισκευαστικών εργασιών κατά ποσοστό 50% ενώ παράλληλα έκρινε συνυπαιτιότητα των δύο οδηγών για την πρόκληση της  τροχαίας σύγκρουσης μειώνοντας συνολικά κατά 50% όλα τα επιδικαζόμενα στον ενάγοντα κονδύλια. Συγκεκριμένα: Ο ενάγων εκθέτει ότι το ΙΧΕ αυτοκίνητο του, ενεπλάκη, στον τόπο και υπό τις συνθήκες που περιγράφονται...

Διάφορα Τροχαία

Πλήρης αποζημίωση από πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με κρυμμένο ελάττωμα, την ανυπαρξία του οποίου είχε εγγυηθεί ο πωλητής .

Σε περίπτωση, που κατά το χρόνο της αγοράς του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στον αγοραστή, υφίσταται πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του πωληθέντος αντικειμένου, ο αγοραστής δικαιούται: Α) να απαιτήσει διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν η ενέργεια είναι αδύνατη ή προκαλεί δυσανάλογες δαπάνες, Ή Β) να μειώσει το τίμημα ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα.

Τροχαία

Φιλική δήλωση ατυχήματος, διευκόλυνση ή παγίδα;

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της σωστής συμπλήρωσης του εντύπου ώστε να μην βρεθείτε μετά ακάλυπτοι απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία;

Τροχαία

Σύγκρουση οχημάτων χωρίς τραυματισμό. Πως συμφέρει να αποζημιωθείς

Υπάρχουν δύο είδη τροχαίων συγκρούσεων. Αυτές που έχουν τραυματισμό ή θάνατο κάποιου ανθρώπου και αυτές που περιορίζονται στις υλικές ζημιές.

Τροχαία

Προνομιακή αποζημίωση ανηλίκου από τροχαίο ατύχημα

Τι ορίζει ο Α.Κ στο άρθρο 300, αν εκείνος που ζημιώθηκε συνετέλεσε από δικό του πταίσμα στη ζημία ή την έκταση της.

Τροχαία

Θάνατος συνοδηγού σε τροχαίο

Θάνατος συνοδικού σε τροχαίο. Πότε και υπό ποιες συνθήκες υπάρχει συνυπαιτιότητα του του οδηγού του αυτοκινήτου.

Τροχαία

Tροχαίο ατύχημα από τρίτο μη άμεσα εμπλεκόμενο όχημα

Τι συμβαίνει όταν τρίτο μη άμεσα εμπλεκόμενο όχημα προκαλεί τροχαίο ατύχημα;

Τροχαία

Σύγκρουση με ζώο σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας

Σύγκρουση με ζώο σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, ευθύνη αποζημίωσης δημοσίου.

Τροχαία

Ευθύνη δήμου για κακοτεχνίες οδοστρώματος, αποχέτευσης, φωτισμού, οδών και πεζοδρομίων

Ευθύνη δήμου για κακοτεχνίες οδοστρώματος, αποχέτευσης, φωτισμού, οδών και πεζοδρομίων.

Τροχαία

Μη πληρωμή διοδίων, νόμιμη ή παράνομη πράξη;

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα άρθρα που παρουσιάζουν την μη πληρωμή διοδίων ως νόμιμη πράξη και παροτρύνουν τους οδηγούς.