Απαλλοτριώσεις

Απαλλοτριώσεις

Απαλλοτρίωση, αποζημίωση και για το εναπομείναν τμήμα ακινήτου

Απαλλοτρίωση είναι η διαδικασία, κατά την οποία το κράτος αφαιρεί με σκοπό δημόσιας ωφέλειας την ιδιοκτησία από ένα πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεσή του.