Φιλική δήλωση ατυχήματος, διευκόλυνση ή παγίδα;

Πολλές φορές συμβαίνει όταν γίνεται ένα τροχαίο με μικροζημιές, να βιάζεστε και να θέλε να φύγε γρήγορα από τον τόπο του ατυχήματος. Το κάλεσμα της Τροχαίας σημαίνει μεγάλη καθυστέρηση, μέχρι να έρθει και να συντάξει το δελτίο συμβάντων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλοί είναι αυτοί που προσφεύγουν στην συμπλήρωση του εντύπου φιλικού διακανονσμού που τους έχει προμηθεύσει η ασφαλιστική τους εταιρεία.

Ποιες όμως είναι οι προϋποθέσεις της σωστής συμπλήρωσης του εν λόγω εντύπου ώστε να μην βρεθείτε μετά ακάλυπτοι απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία και να μην μπορείτε να αποζημιωθείτε άμεσα?

Καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η παρουσία της Τροχαίας είναι πολύ σημαντική γιατί καταγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα, σ’ενα δημόσιο έγγραφο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Οπότε, καλό θα είναι πάντα να καλείτε την Τροχαία.

Στο έντυπο φιλικού διακανονισμού μπορείτε να συμπληρώσετε ακριβώς τα ίδια στοιχεία, αρκεί να ξέρετε ποια ειναι τα κρίσιμα και ουσιώδη που κάνουν την διαφορά και σας δικαιώνουν απέναντι στην ασφαλιστική. Θα πρέπει να συμπληρώνετε το έντυπο όσο πιο λεπτομερώς γίνεται.

Μια απλή ανταλλαγή στοιχείων δεν σας εξυπηρετεί, καθώς ο υπαίτιος του ατυχήματος μπορεί στην συνέχεια να πάει στην ασφαλιστική του εταιρεία ή ακόμα και στην τροχαία και να περιγράψει εντελώς διαφορετικά τις συνθήκες του ατυχήματος, να δηλώσει ακόμα και τραυματισμό και από παθόντες να γίνετε υπαίτιοι.

Τα στοιχεία λοιπόν που πρέπει πάντα να συμπληρώνετε είναι τα εξής:

  • Αριθμός κυκλοφορίας οχημάτων, χρώμα και μοντέλο.
  • Στοιχεία οδηγών, με πλήρη ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας και τηλέφωνο.
  • Ακριβής ημερομηνία, ώρα και τόπος του ατυχήματος (διεύθυνση οδού, κατεύθυνση που κινούνται τα οχήματα κ.τ.λ.) .
  • Οπωσδήποτε τα πλήρη ονόματα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων, αν υπάρχουν (συνεπιβατών, περαστικών κ.τ.λ.)
  • Οπωσδήποτε παραδοχή εκείνου που προκάλεσε το ατύχημα, ότι ευθύνεται προσωπικά, και αν υπάρχει παράβαση του ΚΟΚ να αναφέρεται και ποια είναι αυτή (π.χ. παραβίαση ΣΤΟΠ, ερυθρού σηματοδότη, επήρεια οινοπνεύματος κ.τ.λ.)

Χωρίς αυτήν την δήλωση, η ασφαλιστική δεν θα προχωρήσει εύκολα σε καταβολή αποζημίωσης.

  • Όσο το δυνατόν πιο ακριβές και λεπτομερές σχεδιάγραμμα των συνθηκών του ατυχήματος.
  • Ακριβής περιγραφή του ατυχήματος, (π.χ. ποιος εκινείτο πού, σε ποια λωρίδα, προς ποια κατεύθυνση κ.τ.λ.)
  • Να σημειώνονται τα μέρη των οχημάτων που προκλήθηκαν οι ζημιές και έγινε η σύγκρουση.
  • Να δηλώνεται αμέσως η ύπαρξη ή όχι τραυματισμού από την σύγκρουση.
  • Να τίθεται στο τέλος του εντύπου πάντα υπογραφή και πλήρες όνομα των εμπλεκομένων, (αν υπάρχουν παραπομπές να τίθεται μονογραφή όλων και εκεί).

Εκτός από την συμπλήρωση του εντύπου, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες των τμημάτων των οχημάτων που έχουν υποστεί ζημιές ή ακόμα και του σημείου της σύγκρουσης.

Αφήστε μια απάντηση